Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Ο εν Παπάδω Γέρας Σχολάρχης - Μάιος 1891

Ο εν Παπάδω Γέρας Σχολάρχης Προκόπιος Μανιόπουλος εκ  Μεσαγρού Γέρας ηλικίας 55 ετών επαρουσίασεν απολυτήριον υπ' αρ' 9 της χρονολ. 9 Ιουλίου 1861 της εν Ιεροσολύμοις Πατριαρχικής Θεολογικής Σχολής. Απεφασίσθη να χορηγηθή αυτώ η σχετική άδεια.   (26 Μαΐου 1891) Πηγή : Γ.Α.Κ. Νομού Λέσβου