Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Ἐν Σκοπέλω (Γέρας)...Ὁ τέως Δήμαρχος Κιρκαγατσίου ...νῦν δέ πρόσφυξ


Πιστοποιητικόν
Οἱ ὑπογεγραμμένοι Δήμαρχος Κιρκαγατσίου  καί μέλη τῆς  Ἐφοροδημογεροντίας Κιρκαγατσίου (Σμύρνης) πρόσφυγες διαμένοντες ἐν Σκοπέλω (Γέρας)  πιστοποιοῦμεν ὅτι ἡ Δεσποινίς Στάσα Δ. Γρηγοριάδου τυγχάνει  τελειόφοιτος τοῦ ἑξαταξίου Παρθεναγωγείου Κιρκαγατσίου και ὅτι εἰργάσθη  ἐν αὐτῶ καί ἐπί πέντε συνεχῆ  ἔτη ὡς βοηθός διδασκάλισσα λίαν εὐδοκίμως  ἐπιδείξασα ἐπιμέλειαν καί ἀρίστην διαγωγήν Δι’ ὅ τῆς ἐδόθη το παρόν πιστοποιητικόν,  ἵνα τῆς  χρησιμεύση ὅπου δῆ.
Ἐν  Σκοπέλω (Γέρας) τῆ  20ῆ 7/βρίου 922
Ὁ τέως Δήμαρχος Κιρκαγατσίου                      Οἱ τέως                                                                                        Ἐφοροδημογέροντες Κιρκαγατσίου
νῦν δέ πρόσφυξ                                                    πρόσφυγες