Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Την ΚΥΡΙΑΚΗ  19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  οι Γεραγώτες 

συναντιόμαστε στην οδό Λεωνίδα Σπαρτιάτου 9-11 στην Καλλιθέα και εγκαινιάζουμε την νέα ιδιόκτητη στέγη του Συλλόγου  μας.

Τα έργα έχουν τελειώσει και η αίθουσα ετοιμάζεται. 

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

 Οι  Δασικοί χάρτες στον σύνδεσμο: ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ή   στην εικόνα
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (προ-Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Κάτω Τρίτους) και της Δημοτικής Ενότητας Γέρας (προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Παλαιόκηπου, Παππάδου, Περάματος, Πλακάδου και Μεσαγρού) του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και πρόσκληση  υποβολής  αντιρρήσεων.
Από την Διεύθυνση Δασών Λέσβου, ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 6324/03-02-2017 (ΑΔΑ:6ΜΒΠΟΡ1Ι-8ΧΡ) απόφασή της, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή, www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance _Page.aspx ή www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, ο Δασικός Χάρτης της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (προ-Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Κάτω Τρίτους) και της Δημοτικής Ενότητας Γέρας (προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Παλαιόκηπου, Παππάδου, Περάματος, Πλακάδου και Μεσαγρού) του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’), όπως ισχύει.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση, μέσω της προαναφερόμενης διαδρομής της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance Page.aspx ή www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 13-02-2017 και λήξης η Πέμπτη 13-04-2017.
Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία  λήξης των αντιρρήσεων είναι η Τετάρτη 03-05-2017.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.
Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:
– φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
– το Ελληνικό Δημόσιο
– οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού,
εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει:
– κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.
– Περιβαλλοντική Οργάνωση
– άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης.
Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, η Δ/νση Δασών Λέσβου θα λειτουργήσει Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), το οποίο βρίσκεται:
ΣΥΑΔΧ Λέσβου, με έδρα τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος,
Κουντουριώτη 77, 81131 Μυτιλήνη
τηλ. Επικοινωνίας: 2251350985 (και φαξ)
2251350978
e-mail: dxlesvos@apdaigaiou.gov.gr
Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες από τις 07:00 έως 15:00.
Η χωρική αρμοδιότητα κάθε ΣΥΑΔΧ  επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη  την περιοχή ανάρτησης του Δασικού χάρτη της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (προ-Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Κάτω Τρίτους) και της Δημοτικής Ενότητας Γέρας (προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Παλαιόκηπου, Παππάδου, Περάματος, Πλακάδου και Μεσαγρού) του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, www.ypeka.gr καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, www.apdaigaiou.gov.gr
Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Δασών Λέσβου
Φώτιος Κράλης
Δασολόγος MSc

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Στέγη ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ

     Σε τελικό στάδιο οι εργασίες ανακαίνισης της Στέγης 
του Παγγεραγωτικού Αθηνών.

      Από την Τρίτη 3  Ιανουαρίου 2017 , συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι εργασίες  στη Στέγη του Συλλόγου.  Απομένουν μερικές μικρολεπτομέρειες για την ολοκλήρωσης των εργασιών.


Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Συνεστίαση Παγγεραγωτικού

                 Το ΔΣ του Παγγεραγωτικού Συλλόγου Αθηνών ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου 
που παρευρέθηκαν στη Συνεστίαση- Συνάντηση 
της 18ης Δεκεμβρίου 2016  στην Καλλιθέα.
Φωτο: Γιώργος Ευσταθίου

Φωτο: Γιώργος ΕυσταθίουΠέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Η Μαρία Παλαιολογίνα στη Λέσβο και η λατρεία του Ταξιάρχη
Ο  Παγγεραγωτικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία  με την ΟΛΣΑ και το Μουσείο της Πόλεως των  Αθηνών   Ίδρυμα Βούρου – Ευταξία  διοργάνωσαν  την  Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών   τη   διάλεξη της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράς Κωνσταντινίδη με θέμα     “ Η Μαρία Παλαιολογίνα στη Λέσβο και η λατρεία του Ταξιάρχη”.
Οι Λέσβιοι  της Αττικής , παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες  έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση και  εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τη λατρεία του προστάτη του νησιού μας,  Αρχάγγελου Ταξιάρχη.
Ο συμπατριώτης  μας, Πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών,  κύριος  Αντώνιος Βογιατζής,  παρουσίασε  την ομιλήτρια,   η οποία σημειωτέον αφιέρωσε τη διάλεξη στη μνήμη της εκ Σκοπέλου αγιογράφου  Βιέννας Βιτσακτσή.

Ο Παγγεραγωτικός Σύλλογος ευχαριστεί ιδιαίτερα την ομιλήτρια κυρία  Χαρά Κωνσταντινίδη για την υπέροχη ομιλία της, καθώς και τον   Πρόεδρο του Μουσείου κύριο Αντώνιο Βογιατζή για την  ευγενική φιλοξενία.  

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Η ΣΤΕΓΗ του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ


Οι εργασίες    στην ιδιόκτητη  στέγη του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  ολοκληρώνονται.

Τα συνεργεία  ελαιοχρωματισμού, υδραυλικών εγκαταστάσεων,  ηλεκτρολόγων, ξυλουργικών εργασιών, τοποθέτησης πλακιδίων,  προχωρούν τις εργασίες τους με εντατικούς ρυθμούς, ώστε ως τα μέσα του Δεκεμβρίου η αίθουσα εκδηλώσεων και τα γραφεία του συλλόγου να καταστούν  λειτουργικά.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε είναι της 19ης Νοεμβρίου,  ημέρα κατά την οποία μέλη του Παγγεραγωτικού πρόσφεραν εθελοντική εργασία για τη διευθέτηση του χώρου (ξυλουργικές εργασίες, καθαρισμός χώρου, τοποθέτηση πινακίδας κ.ά. ).Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Ο Γιώργος Πλειός στο ΕΣΡ

         Ο Γιώργος Πλειός , ο Γεραγώτης , καλός φίλος και τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας " ΓΕΡΑ" του   Συλλόγου μας,   είναι από χθες Μέλος του Ε Σ Ρ.

    Το  Δ.Σ του Παγγεραγωτικού Συλλόγου Μυτιλήνης του εύχεται να είναι,  όπως Πάντα ήταν,  ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ και ΟΡΘΟΒΑΔΙΖΩΝ.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Συλλαλητήριο 20.000 ψυχών στη Γέρα

Στις 12 Νοεμβρίου 1931  διοργανώνεται στον Παπάδο ογκωδέστατο συλλαλητήριο για το ζήτημα της διάθεσης του λαδιού.Στη Γέρα, ακόμη και με την άφιξη των προσφύγων του 1922, ο πληθυσμός δεν έφθασε ποτέ τις 20.000. Το 1931 ο πληθυσμός το ανώτερο, νομίζω, που μπορούσε να φθάσει ήταν 15.000. Όμως, οι εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής (ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της 14/11/1931 και ΑΓΙΑΣΟΣ 22/11/1931) αναφέρουν ότι στο συλλαλητήριο μετείχαν 20.000 άτομα. Δύο πιθανότητες υπάρχουν, η πρώτη ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ να έκανε λάθος κι αντί για 2.000 να δημοσίευσε 20.000 και η ΑΓΙΑΣΟΣ να το αναδημοσίευσε και η δεύτερη ότι συγκεντρώθηκαν οι περισσότεροι κάτοικοι της Γέρας (10 από τις 15.000) και ο ανταποκριτής να υπερέβαλε.  
                               Σ.Γ.Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΧΑΡΑΥΓΗ - τέλη Νοεμβρίου 1912

Τα μέλη του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ των ΑΘΗΝΩΝ δεν επισκεπτόμαστε τον γενέθλιο τόπο μόνο για διακοπές. Διψασμένοι από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του νησιού μας, αναζητούμε τις πηγές που μας συνδέουν με το παρελθόν και μας γεμίζουν περηφάνια. 
Η εξόρμηση του φετινού καλοκαιριού απέδωσε πλήθος αρχειακού υλικού, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε επόμενες δημοσιεύσεις στο έντυπο του συλλόγου, αναφερόμενοι  βέβαια και στους φίλους Γεραγώτες που ευγενικά   παραχώρησαν  για μελέτη το υλικό τους  στο Σύλλογο. 


Πανηγυρικό τεύχος του περιοδικού "ΧΑΡΑΥΓΗ"
(τέλη Νοεμβρίου 1912), επ' ευκαιρία της Απελευθέρωσης του Νησιού μας.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα της "ΧΑΡΑΥΓΗΣ"
για τον Διοικητή Γέρας, Γ. Γεννάδη. 

«ΤΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣ"

           
Από αριστερά : Στρατής Ζάνταλης, Πατέρας Γρηγόριος Δουμούζης, Τζάνος Στεφανέλλης
(Φωτο : Ζορμπάς Σεραφείμ)
                                               
Ο Παγγεραγωτικός Σύλλογος Μυτιλήνης (ΑΘΗΝΩΝ)   πραγματοποίησε την Παρασκευή  12 Αυγούστου  2016 και ώρα 19:30 στον φιλόξενο χώρο εκδηλώσεων της ΜΟΔΟΥΣΑΣ στον Ντουραχάνι Παπάδου, εκδήλωση παρουσίασης του Ημερολογίου 2017.

Το Ημερολόγιο που  έχει θέμα  «ΤΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣ"  παρουσίασαν ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Μυτιλήνης  πατέρας Γρηγόριος Δουμούζης και ο βασικός συντελεστής της έκδοσης, ο  ζωγράφος  Στρατής Ζάνταλης. Προβλήθηκε επίσης 15λεπτο βίντεο με τα ξωκλήσια του Κόλπου της Γέρας.  Συντονιστής της άψογης εκδήλωσης  ο αρχισυντάκτης του ΒΗΜΑΤΟΣ  της Γέρας και αντιπρόεδρος του Παγγεραγωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γέρας κ. Τζάνος Στεφανέλλης.

«ΤΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣ"

           
                                               
Ο Παγγεραγωτικός Σύλλογος Μυτιλήνης (ΑΘΗΝΩΝ)   πραγματοποίησε την Παρασκευή  12 Αυγούστου  2016 και ώρα 19:30 στον φιλόξενο χώρο εκδηλώσεων της ΜΟΔΟΥΣΑΣ στον Ντουραχάνι Παπάδου, εκδήλωση παρουσίασης του Ημερολογίου 2017.

Το Ημερολόγιο που  έχει θέμα  «ΤΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣ"  παρουσίασαν ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Μυτιλήνης  πατέρας Γρηγόριος Δουμούζης και ο βασικός συντελεστής της έκδοσης, ο  ζωγράφος  Στρατής Ζάνταλης. Προβλήθηκε επίσης 15λεπτο βίντεο με τα ξωκλήσια του Κόλπου της Γέρας.  Συντονιστής της άψογης εκδήλωσης  ο αρχισυντάκτης του ΒΗΜΑΤΟΣ  της Γέρας και αντιπρόεδρος του Παγγεραγωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γέρας κ. Τζάνος Στεφανέλλης.