Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Σεισμός στη Γέρα


Αισθητή έγινε, πριν από δύο λεπτά,
 σεισμική δόνηση, στον Παπάδο.

Ήταν μικρής διάρκειας.

Πηγή:http://piasariko.com/pageragotikos/viewtopic.php?f=6&t=4303

ΝΕΩΤΕΡΑ

O σεισμός έγινε στις 21:34,    23 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Μυτιλήνης , μεγέθους 3,8 ρίχτερ και εστιακού βάθους 10 χιλιομέτρων

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Ξενάγηση στη Ρωμαϊκή Αγορά

Ο ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Διοργανώνει ξεναγούμενη επίσκεψη στη Ρωμαϊκή  Αγορά, 
την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013. 
Τόπος συνάντησης :  Η είσοδος του Ηλεκτρικού  Σταθμού στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ.
Ώρα Συνάντησης : 10:30 π.μ. 

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ο "ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ" Πολιτιστικός Σύλλογος Γέρας, οργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία, το Σάββατο 1 Ιουνίου, στην Αίθουσα Πολιτισμού "Οδυσσέας Ελύτης", από τις 9:00'-14:00'.
Ξεκινούμε το καλοκαίρι, με μια μεγάλη προσφορά για τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΕΞΩΦΥΛΛΟ με φωτογραφία του Κόλπου

Το πρώτο  από τα δύο Αφιερώματα των  ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ στο Νομό Λέσβου

ΚΙΝΗΜΑΤοΓΡΑΦΙΚο ΑΦΙΕΡΩΜΑ


ΤΑ ΓΛΙΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοκήπου «Οι Ρίζες μας», σας προσκαλεί να εορτάσουμε μαζί για 3η συνεχόμενη χρονιά, το καθιερωμένο έθιμο «Τα γλιτώματα της ελιάς», την Κυριακή 26 Μαΐου, 2013 και ώρα 6 το απόγευμα, 
το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: Χειροποίητους λουκουμάδες, καθώς & εδέσματα της ελιάς, κρασί & φυσικά το άφθονη μουσική με το χορευτικό σχήμα του χωριού.
Το σύνολο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο (πάρκο) απέναντι από το Δημοτικό σχολείο Παλαιοκήπου, στην είσοδο του χωριού.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. 
Κρατήστε την παράδοση της εκδήλωσης, στο πέρασμα του χρόνου, με την παρουσία σας!

Το μπακάλικο του Στέλιου Μάμαλη

Το μπακάλικο του Στέλιου Μάμαλη στο Σκόπελο της Γέρας , το 1980. Παλιότερα , το μπακάλικο αυτό ήταν του «Λουκουμτζή». 
Αρχικά , ο Στέλιος Μάμαλης , είχε μπακάλικο στο Πέραμα , την εποχή της ακμής .
Aνάρτηση  Σ.Κ. στο ΦΑΤΣΟΤΕΦΤΕΡΟ

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

BHMA φ.48

Κυκλοφόρησε το φ.48 του ΒΗΜΑΤΟΣ .
 Για ανάγνωση κλικ στην εικόναΠαρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Από την Άγκυρα στον Σκόπελο.

Το καράβι της ζωής του βρήκε  σκόπελο. Η νύφη δεν του άρεσε.΄
 Ο γάμος  δεν του ταίριαζε. Σήκωσε λοιπόν άγκυρα.
Μια  μέρα φόρεσε το καπέλο του, άφησε την Άγκυρα της Μικράς Ασίας κι  έτρεξε να βρει καταφύγιο στον Σκόπελο της Λέσβου.
                                                                                    Σ.Γ.

Από αγωγή διαζυγίου το 1905
  Ο δε Ευστράτιος Γ. ........ ,  ετών 25, άγαμος, παντοπώλης <καταθέτει>
  "Ο εναγόμενος   προ 8-9 ήδη ετών   απήλθεν εξ Αγκύρας   ένθα είχε νυμφευθεί μετά της εναγούσης και έκτοτε διαμένει διαρκώς εν Σκοπέλω. Καθ' όλον το διάστημα τούτο ο εναγόμενος ως λέγουσιν ουδόλως εφρόντισε περί της συζύγου του μετά της οποίας έχει διακεκομμένην πάσαν σχέσιν. Αύτη προ δύο περίπου μηνών ήλθεν εις Σκόπελον, ο εναγόμενος όμως σύζυγός της δεν εδέχθη αυτήν, αγνοεί δε ο μάρτυς πόσον χρόνον και πού διέμενεν αύτη εν Σκοπέλω".
Επί τη βάση των μαρτύρων τούτων ο πληρεξούσιος της εναγούσης εξαιτείται την παραδοχήν της αγωγής της εντολίδος του.
Ο εναγόμενος ουδέν αντιτάσσει.
                  Ούτω εκηρύχθη το πέρας της δίκης.                                 

                                                                                                   Πηγή :ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ 

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Μεσαγρός - Με το ζόρι παντρειά.


Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους   η παρακάτω ιστορία. Eποχή Τουρκοκρατίας, οι  ζαπτιέδες πηγαίνουν στην εκκλησία του Μεσαγρού να παντρέψουν  με το ζόρι τον Χριστόδουλο…..
  Αξίζει  να διαβάσουμε τα παρακάτω αποσπάσματα από τις καταθέσεις που έδωσαν δύο μάρτυρες του συμβάντος
Η συνέχεια    θα παρουσιασθεί  σε επόμενη ανάρτηση.

Σ.Γ.


Ο δε Ευστράτιος Παν. Τ……. γεωργός, υπήκοος Οθωμανός, κάτοικος Μεσαγρού, ετών 22 άγαμος, άσχετος συγγενείας με τους διάδικους <δήλωσε> ότι
Προ έτους και πλέον ενώ Ο Χριστόδουλος  …. εκάθητο  εις το καφενείον επήγαν εκεί τέσσερες χωροφύλακες και ο Τσαούσης του χωρίου, συνοδευόμενος και υπό του παπά Σωτηρίου ως προσεκάλεσαν αυτόν (Χριστόδουλον …) να εξέλθη, επειδή όμως ούτος δεν υπήκουσεν ο Τσαούσης τον έσυρεν. Επειδή όμως και πάλιν δεν εσηκόνετο οι χωροφύλακες τον εκτύπησαν δυο τρεις φοράς με τους κοπάνους των όπλων τους. Ούτω λοιπόν εν συνοδεία  μετέφερον αυτόν εις την εκκλησίαν του χωρίου των, ένθα τον ενύμφευσαν δια της βίας με την Διαμάντην …..  . Ότε ετελείτο το μυστήριον . Ο Χριστόδουλος , επειδή δεν παρεδέχετο  ηθέλησε να καθήση, οι ζαπτιέδες όμως και πάλιν τον εκτύπησαν και ούτω ηναγκάσθη να σταθή , παράνυμφος  δε εχρησίμευσεν ο εκ των χωροφυλάκων Μπ…….. Μετά την τέλεσιν του μυστηρίου οι χωροφύλακες μετέφερον αυτόν εις την οικίαν της νύμφης, εκείνος όμως έφυγεν εκείθεν, και έκτοτε ουδέποτε μετέβη παρ’ αυτή, όπερ καλώς γνωρίζει, διότι έλεγεν μεν ο κόσμος ότι ο Χριστόδουλος πηγαίνει εις την σύζυγόν του, αλλά ότε ελέγετο τούτο ο Χριστόδουλος ηργάζετο μαζύ με αυτόν και μαζύ εκοιμώντο, συνεπώς γνωρίζει κάλλιστα ότι ο Χριστόδουλος δεν επήγαινεν εις την οικίαν της εναγομένης. Ότε απήγαγον τον Χριστόδουλον εκ του καφενείου ήσαν παρόντες πλείστοι όσοι, εν οίς και ο προακουσθείς μάρτυς Μπ…

Ο δε ΔημήτριοςΝ. Φ.. ……. Εργάτης , υπήκοος Οθωμανός, κάτοικος Μεσαγρού, ετών 28 άγαμος, άσχετος συγγενείας  με τους διάδικους <δήλωσε> ότι
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΕΡΑ -1980

Αναρτήσεις από το ΦΑΤΣΟΤΕΦΤΕΡΟ του Στρατή Καραγιασσώτη 
γ Περιοδικό «ΓΕΡΑ» , τεύχος 3 .
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1980 .
(Λανθασμένα αναγράφεται , 1981)
Το σκίτσο του εξωφύλλου φιλοτεχνήθηκε

από τον Μάκη Αξιώτη

 

AΠΌ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1980

Το μουσικό συγκρότημα του Παγγεραγωτικού Αθηνών στο ΕΔΕΜ
 του Φαλήρου στις 29 – 11- 1980 . Ο Σύλλογος δεξιώθηκε τις μαθήτριες
του Μεγάλου Παιδαγωγού Μίλτου Κουντουρά ,
 που ήρθαν από Θεσσαλονίκη  μετά την εκδήλωση στον «Παρνασσό».
Το συγκρότημα απαρτίζεται από τους : Στρατή Σκουλό (μπουζούκι),

Αλέκο Μαυραντώνη (κιθάρα) , Θανάση Σαχπάζη (ντραμς) ,
Αλέκο Κουλιουμπή (μπάσο)   
ΑΝΑΡΤΗΣΗ : Σ.Κ.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

H Γέρα τη νύχτα

Πίνακας του Γιώργου Λολοσίδη
Από εξώφυλλο του περιοδικού ΑΙΟΛΙΔΑ τ.8/2005


 Εξώφυλλο του περιοδικού ΑΙΟΛΙΔΑ τ.8/2005

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ  Σ.Γ.

ΑΡΧΕΙΟ  Σ.Γ.

ΑΡΧΕΙΟ  Σ.Γ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΤΑΝΤΑΜΟΥ


Η φωτογραφία και κείμενο της λεζάντας  έχουν  αντληθεί
από το ΦΑΤΣΟΤΕΦΤΕΡΟ του Σκόπελος Λέσβου
Οι ρίζες μου,οι προ προ παπουδες μου ,
Ελένη και Νικόλαος Νταντάμος και τα παιδιά Καλιόπη,
Πελαγία(μητέρα της γιαγιάς μου),
Παναγιώτης .Σκόπελος στα 1900 περίπου.


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΡΑ φ. 89
Aναρτήθηκε  για ανάγνωση 
το φύλλο 89 της εφημερίδας"ΓΕΡΑ".
Για ανάγνωση :  Kλικ στην εικόνα
Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Nτάμια που ήκμαζαν

Από τη σελίδα  "ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ" του Φατσοτέφτερου
  Ανάρτηση  7ης Μαΐου 2013Η πόρτα και η φανάρα

Τα κλειδιά του
Η τσάγρα...
Και για ασφάλεια πίσω
απ' τη πόρτα το κόλντιμιρ...

Ένα τσκάλ, ένα καριγλί, ενα χραμέλ,
που αντέχουν στο χρόνο  
Τσκαλέλ,τα παλιά τα χρόνια η γιαγιά μου,
 έκανε το καφέ της ...

Λυχνάρι ,ο μπάρμπα Μανώλης ο καλατζής
ερχόταν απ το Πλωμάρι με το γαϊδουράκι του ,
γύρναγε στο Σκόπελο
κι έφτιαχνε διάφορα τέτοια
Η πυροστιά περιμένει ...υπομονετικάΆλλο ένα τσκαλέλ...

Τα φανάρια για να πάν ιγτουνιά
και στα προξενιά


Μια χελιδονοφωλιά...στην οροφή

Η βρύση...

Και η γούρνα.Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Λαμπροδευτέρα στον Παλαιόκηπο - ΦΩΤΟ


 

Φωτογραφίες  από τη ν εκδήλωση του Πολιτιστικού  Συλλόγου "ΟΙ ΡΙΖΕΣ" μας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Μαΐου  στον  Παλαιόκηπο.

Οι φωτογραφίες είναι του Δημήτρη Ευσταθίου 

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΡΟΚΑΣ - ΠΛΑΚΑΔΟΣ

Το έθιμο της Ρόκας - Πλακάδος  2 Μαΐου 2013

Φωτογραφία Βλασία ΠαυλήΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΣΑΓΡΟ

4 Μαΐου 2013. Μεγάλο Σάββατο . Μεσαγρός Γέρας. 
Φωτογραφίες Ερμής Ψώμος