Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

ΠΑΛΑΙA ΕΓΓΡΑΦA

Στη σελίδα αυτή θα γίνονται αναρτήσεις , παλαιών εγγράφων που έχουν σχέση με τα χωριά της Γέρας., όπως προικοσύμφωνα, πωλητήρια, συμβόλαια, εφημερίδες, ΦΕΚ... Εννοείται ότι στη λεζάντα θα αναφέρεται η πηγή.Επιστολή του Γ. Παπανδρέου στον Ε. Βρανά .
Με την επιστολή ο Παπανδρέου "απολογείται" στον Ε. Βρανά,
γιατί δεν κατόρθωσε να προσθέσει άλλη μία τάξη
στο Γυμνάσιο Παπάδου και τον ρωτά πότε θα έλθει (στην Αθήνα),
 προφανώς για να συναντηθούν.
Αρχείο Σ.Γ.
Από το αρχείο του Στρατή Καραγιασσώτη 

Το δημοσίευμα είναι της εφημερίδας "ΧΑΡΑΥΓΗ" - Οκτώβριος 1910.                                        Από το αρχείο της ομάδας του ΦΑΤΣΟΤΕΦΤΕΡΟΥ : ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ.
Απόσπασμα από απόφαση του Ειρηνοδικείου Παπάδου (του 1927), την οποία χρησιμοποίησε ο κοτζαμπάσης του Σκοπέλου Χασάν Ογλού Αμέτ προκειμένου να πάρει ισάξια ανταλλάξιμη στη νέα του πατρίδα.  Ο Χασάν είχε τεράστια περιουσία . Ακολουθεί η εκτίμηση της περιουσίας του (χωρίς να  υπολογίζουμε την ανάλογη της μητέρας και της συζύγου του.


Από το αρχείο του Σ.Γ.


Όταν η Γέρα ήταν Δήμος
Πωλητήριο του 1913. Δήμαρχος Γέρας ο Στρατής Βάρκας. (Στρατής Γ.)

Πιστοποιητικό του Δήμου Γέρας, εκδοθέν το 1918.
  Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΓΕΡΑ, σε κείμενο του Στρατή Καραγιασώτη για τη Συλλογική Δράση στη Γέρα