Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΕΡΑΣ 1933

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΕΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
Παρά τῶν Συνεταιρισμῶν Παπάδου, Μεσαγροῦ καί  Παλαιοκήπου  
ἀπεστάλη τό κάτωθι τηλεγράφημα:
Διοίκησιν  Ἀγροτραπέζης
                       Ἀθήνας
Συμβούλια Συνεταιρισμῶν Παπάδου, Μεσαγροῦ ,Παλαιοκήπου 
συνελθόντα  κοινήν συνεδρίαν ἐκφράζουν εὐγνωμοσύνην δι’   ἔγκρισιν ἀναλήψεως ἐνυπόθηκων δανείων Ἐθνικῆς σώζοντα Συνεταιρισμούς.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Παπάδου           Ε. Γιαννῖκος
Μεσαγροῦ         Π. Καραδούκας
Παλαιοκήπου     Δ. Στεφανῆς

Εφ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ  5 Μαΐου 1933
Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Παπάδου
 Στρατῆς Γιαννῖκος