Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Παλιές Διαφημίσεις 2 (Γέρα 1930-1940)


ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΡ. ΖΟΡΜΠΑΣ
Ἐπίσημος Κτηματομεσίτης
Ἀστικών Συμβάσεων
ΕΝ ΠΑΠΑΔΩ – ΓΕΡΑΣ
Διορισθείς παρά τοῦ  Ὑπουργείου Ἐθνικῆς 
Οἰκονομίας διά τῆς  ὑπ’ ἀριθ. 10002 διαταγῆς 
ὡς μεσίτης ἀστικῶν συμβάσεων εἰς τήν 
περιφέρειαν τοῦ Πρωτοδικείου Μυτιλήνης 
  ἵδρυσα και διατηρῶ Γραφεῖον ἐν  Παπάδῳ.
Εφ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 12 Απριλίου 1933