Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσφυγες εκ Κιρκαγατσίου Σμύρνης
 Πιστοποιητικό των προσφύγων εφοροδημογερόντων Κιρκαγατσίου Σμύρνης με το οποίο πιστοποιούν τις σπουδές , την προϋπηρεσία και την "αρίστην διαγωγήν" της διδασκάλισσας  Στάσας Γρηγοριάδου.
Το Πιστοποιητικό έχει υπογραφεί " Εν Σκοπέλω Γέρας" την 20η Σεπτεμβρίου 1922 από το Δήμαρχο Κιρκαγασίου και τους εφοροδημογέροντες , οι οποίοι διέμεναν ως πρόσφυγες στον Σκόπελο.
Χαρακτηριστική η υπογραφή του δημάρχου .... "Ο τέως Δήμαρχος Κιρκαγατσίου, νυν δε πρόσφυξ".
Ακολουθεί το Βιογραφικό  Σημείωμα της δασκάλας... 
Πιστοποιητικό των προσφύγων εφοροδημογερόντων Κιρκαγατσίου Σμύρνης

Βιογραφικό  Σημείωμα της δασκάλας Στάσας Γρηγοριάδου

Βιογραφικό  Σημείωμα της δασκάλας Στάσας Γρηγοριάδου

Βιογραφικό  Σημείωμα της δασκάλας Στάσας Γρηγοριάδου...  το ενδεικτικόν μου έχω απωλέσει κατά την εκ τηςς πατρίδος μου αιφνίδιον αναχώρησιν

Επιμέλεια : Σ.Γ.