Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

ΠΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


ΠΑΛΑΙA ΕΓΓΡΑΦA
Στη σελίδα αυτή θα γίνονται αναρτήσεις , παλαιών εγγράφων που έχουν σχέση με τα χωριά της Γέρας , όπως προικοσύμφωνα, πωλητήρια, συμβόλαια, εφημερίδες, ΦΕΚ...
Εννοείται ότι στη λεζάντα θα αναφέρεται η πηγή.